Aktualności

O nas

Witamy na stronie Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach.
 
Zakład utworzono w 1994 r. jako przedsiębiorstwo przeznaczone do:

  • eksploatacji urządzeń zaopatrzenia w wodę,
  • obsługi kanalizacji i oczyszczalni ścieków,
  • prowadzenia gospodarki odpadami,
  • zarządu lokalami komunalnymi i cmentarzem komunalnym w Sędzinach


W ramach codziennych obowiązków pracownicy zakładu dbają o prawidłowe funkcjonowanie 3 stacji uzdatniania wody i 250 km wodociągów, 3 oczyszczalni ścieków i 96 km sieci kanalizacyjnej, terminowy wywóz odpadów i wiele innych.
 
Firma zatrudnia obecnie 24 pracowników etatowych.
Kierownik Zakładu: Damian Baran.
Główny księgowy: Marlena Paplaczyk.
Inżynier utrzymania ruchu: mgr inż. Marek Liszkowski.


Zajmujemy się produkcją i dystrybucją wody pitnej.
Wykonujemy odbiór i oczyszczanie ścieków.
Zapewniamy kompleksowe usługi w zakresie odbioru odpadów od podmiotów gospodarczych
Posiadamy w administracji 43 lokale komunalne.
Dysponujemy specjalistycznym sprzętem do wykonywania sieci i przyłącz wodociągowo-kanalizacyjnych oraz do czyszczenia kanalizacji
O nas