Aktualności

Data dodania 2024-07-01

Nowa taryfa za wodę i ścieki

Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach informuje, że od dnia 6 lipca 2024 r. na terenie gminy Duszniki zacznie obowiązywać nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lat.

Taryfa została zatwierdzona decyzją nr P.RZT.70.69.2024/D/KI z dnia 24 czerwca 2024 roku wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu i ogłoszona w dniu 28 czerwca 2024 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Decyzja nr P.RZT.70.69.2024/D/KI

Załącznik do Decyzji