Aktualności

Data dodania 2024-06-25

Rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych

 

ROLNICZE WYKORZYSTANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH

Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach oferuje właścicielom gospodarstw rolnych nieodpłatne przekazanie osadów ściekowych pozwalających na nawożenie pól.

 

Komunalny Zakład Budżetowy gwarantuje badanie gleby oraz obliczenie dawki zastosowania osadu na wskazanej działce. Ponadto zapewniamy załadunek na terenie oczyszczalni. Istnieje również możliwość transportu osadu do wytypowanej działki.

Rozplanowanie osadów na polu pozostaje po stronie Odbierającego.

 

Chętnych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: odpady.kzb@duszniki.eu

do dnia 31 sierpnia 2024 r.

 

Dane wymagane do przekazania osadów:

- imię i nazwisko władającego gruntem,

- numer i powierzchnię działki na jakiej ma być zagospodarowany osad

- informację czy osady ściekowe były już kiedykolwiek stosowane.

- okres w jakim osady miałyby być stosowane