Aktualności

Data dodania 2023-07-05

Informacja o wynikach badań wody pobranej w dniu 26 czerwca 2023 r.

Poniżej przedstawiamy Państwu wyniki badań wody pobranej w dniu 26 czerwca 2023 roku w zakresie monitoringu kontrolnego oraz żelaza, manganu i jonu amonowego dla wodociągu publicznego Duszniki zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Chełminko, Duszniki, Niewierz, Zakrzewko, Podrzewie.

Przeprowadzone badania wody potwierdzają dobrą jakość wody dla wodociągu publicznego Duszniki.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 381P26.06.2023-1Z

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 381P26.06.2023-2Z

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 381P26.06.2023-3Z

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 381P26.06.2023-4Z