Aktualności

Data dodania 2018-04-24

KOMUNIKAT

Uwaga materiał archiwalny

Szanowni Mieszkańcy Gminy Duszniki

Na podstawie art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2180) Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach informuje, że obowiązująca na terenie Gminy Duszniki taryfa zachowuje swoją moc przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie w/w ustawy., tj. do dnia 10 czerwca 2018 roku.