Badanie wody

Wodociąg Kunowo jakość wody pismo o numerze ON_HK.903.278.2023 z dnia 13 września 2023 r


Wodociąg Duszniki jakość wody pismo o numerze ON_HK.903.274_279.2023 z dnia 12 września 2023 r


Wodociąg Duszniki jakość wody pismo o numerze ON-HK.903.168.2023 z dnia 21 lipca 2023 r.


Ocena promieniotwórczości - wodociąg publiczny Duszniki, pismo ON-HK.903.138.2023 r.


Wodociąg Sarbia jakość wody pismo o numerach: ON-HK.903.136.2023, ON-HK.903.121.2023, ON-HK.903.66.2023 z dnia 1 czerwca 2023 r.


Wodociąg Sarbia jakość wody pismo o numerze ON-HK.903.121.2023 z dnia 25 maja 2023 r.


Wodociąg Duszniki jakośc wody pismo o numerze ON_HK.903.122.2023 z dnia 23 maja 2023 r.


Wodociąg Sarbia ocena badań promieniotwórczych pismo o numerze ON-HK.903.76.2023 z dnia 30 marca 2023 r.


Wodociąg Sarbia badanie wody uzdatnionej z dnia 15 marca 2023 r.


Wodociąg Kunowo badanie wody uzdatnionej z dnia 15 marca 2023 r.


Wodociąg Sarbia jakość wody pismo o numerze ON-HK.903.66.2023 z dnia 22 marca 2023 r.


Wodociąg Kunowo jakość wody pismo o numerze ON-HK.903.65.2023 z dnia 22 marca 2023 r.


Wodociąg Duszniki decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia 10.08.2022 r


Wodociąg Duszniki jakość wody pismo o numerze ON-HK.903.127.2022 z dnia 25 05 2022 r.


Wodociąg Duszniki jakość wody pismo o numerze ON-HK.903.119.2022 z dnia 17 05 2022 r.


Wodociąg Sarbia jakość wody pismo o numerze ON.HK.903.10.2022 z dnia 14 lutego 2022 r.


Wodociąg Kunowo jakość wody pismo o numerze ON.HK.903.9.2022 z dnia 09 lutego 2022 r.


Wodociąg Sarbia jakość wody pismo o numerze ON-HK.903.5.2022 z dnia 27.01.2022 r.


Ocena okresowa jakości wody - Sarbia 27.01.2022 r.


Ocena okresowa jakości wody - Kunowo 27.01.2022 r.


Wodociąg Kunowo jakość wody pismo o numerze ON-HK.903.2.2022 z dnia 13.01.2022 r .