Kontakt

Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach
ul. Szamotulska 16, 64-550 Duszniki
tel. (61) 29-19-107 (biuro)
kom. 502 595 251 (kierownik)
fax (61) 29-19-145
e-mail: kzb@duszniki.eu

Zgłoszenie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych w godzinach pracy Zakładu:
tel.
(61) 29-19-107

Zgłoszenie awarii wodociągowych poza godzinami pracy Zakładu:
tel.
797 306 115

Zgłoszenie awarii kanalizacyjnych poza godzinami pracy Zakładu:
tel.
508 666 399

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
tel. 501 971 822

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA (ESP):
/KZBDuszniki/SkrytkaESP