Oczyszczalnia w Dusznikach

Nazwa/ lokalizacja

  Rzecz. średnia przepustowość m3/d Pozwolenie wodnoprawne Wydajność zgodna z pozwoleniem Obsług. miejscowości Liczba obsł. osób w poszcz. miejsc.
Duszniki 200,0 OŚ-6223/37/2006 z dnia 17.01.2007 r. (ważne do 17.01.2017 r.) Q max h = 50,0 m3/h
Q śr. d = 500,0 m3/d
Q max d = 650,0 m3/d
Q roczne = 182,5 tys. m3/rok
Duszniki 354

 

Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna typu BIOBLOK z punktem zlewnym ścieków dowożonych. Oczyszczalnia jest wyposażona w prasę komorowa do odwadniania osadu oraz instalacje do wapnowania osadu.
 

Oczyszczalnia została oddana do eksploatacji w 2003 roku. Obecnie oczyszczalni jest obciążona w 1/3 swojej przepustowości.
 

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rów melioracyjny o nazwie MS-E-3.