Oczyszczalnia w Grzebienisku

Nazwa/ lokalizacja

  Rzecz. średnia przepustowość m3/d Pozwolenie wodnoprawne Wydajność zgodna z pozwoleniem Obsług. miejscowości Liczba obsł. osób w poszcz. miejsc.
Grzebienisko 100,0 OŚ-6223/9/2004 z dnia 16.03.2004 r. (ważne do 31.03.2014 r.) Q śr. d = 180,0 m3/d
Q roczne = 65,7 tys. m3/rok
Grzebienisko 400


Oczyszczalnia została oddana do eksploatacji w 2001 roku. Jest to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia typu BIOBLOK. Oczyszczalnia jest wyposażona w punkt zlewny oraz workownicę typu DRAIMAD do odwadniania osadu.
 

Obecnie oczyszczalnia jest obciążona w 70 % przepustowości.
 

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rów melioracyjny o nazwie MW-E-37.