Oczyszczalnia w Podrzewiu

Nazwa/ lokalizacja

  Rzecz. średnia przepustowość m3/d Pozwolenie wodnoprawne Wydajność zgodna z pozwoleniem Obsług. miejscowości Liczba obsł. osób w poszcz. miejsc.
Podrzewie 200,0 OŚ-6223/8/2004 z dnia 16.03.2004 r. (ważne do 31.03.2014 r.) Q śr. d = 210,0 m3/d
Q roczne = 76,65 tys. m3/rok
Podrzewie 630


Ścieki płyną do tej oczyszczalni z Podrzewia, Sękowa i Wilczyny. Punkt zlewny jest zamknięty

Osady z oczyszczalni są dowożone do oczyszczalni ścieków w Dusznikach.
 

Oczyszczalnia jest obciążona w 95%, nie planuje się podłączenia nowych dostawców.
 

Odbiornikiem ścieków jest rów melioracyjny MW-B-28.