Stacja uzdatniania wody w Kunowie

Wydajność średnia dobowa: 700 m3/d
Obszar zasilania: Kunowo, Młynkowo, Mieściska, a wkrótce: Sękowo, Wilczyna, rejon trasy A-2.
Stacja zmodernizowana w 2003 r.