Stacja uzdatniania wody w Sarbii

Wydajność średnia dobowa: 1 460 m3/d
Obszar zasilania: Brzoza, Ceradz Dolny, Duszniki (ul. Powstańców Wlkp.), Grodziszczko, Grzedienisko, Sarbia, Sędzinko, Sędziny, Wierzeja, Wilkowo, Zalesie, rejon powstającej autostrady.
Stacja zmodernizowana w 2003 r