4.01.2023 - Dostawa związku o nazwie Podchloryn sodu, który jest przeznaczony do chlorowania wody uzdatnionej. w 2023 roku

4.01.2023 - Dostawa związku o nazwie Podchloryn sodu, który jest przeznaczony do chlorowania wody uzdatnionej. w 2023 roku

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy
Załącznik nr 2 - Projektowane postanowienia umowy
Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna odnośnie ochrony danych osobowych

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty