Przetargi powyżej 130 000 zł

Dostawa oleju napędowego wraz z dwupłaszczowym zbiornikiem do magazynowania i dystrybucji

Postępowanie prowadzone na stronie Platformazakupowa.pl Ogłoszenie o zamówieniuSpecyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieniaFormularz 4.1 do SWZ - Projektowane postanowienia umowyFormularz 3.5 do SWZ - Dodatkowe oświadczenie podmiotu udostępniającegoFormularz

Czytaj więcej...

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok

Czytaj więcej...

Zakup oleju napędowego, etyliny, gazu, Adblue i innych olejów do samochodów Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach w roku 2021.

Zakup oleju napędowego, etyliny, gazu, Adblue i innych olejów do samochodów Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach w roku 2021. Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Pismo Orlen 01_12_20 Odpowiedź Orlen 01_12_20 Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze najkorzystniejszej of

Czytaj więcej...

Dostawę armatury wodociągowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach w roku 2021

Ogłoszenie nr 616740-N-2020 z dnia 2020-11-27 r.

Czytaj więcej...

Zakup oleju napędowego, etyliny, gazu, Adblue i innych olejów do samochodów Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach w roku 2020

Zakup oleju napędowego, etyliny, gazu, Adblue i innych olejów do samochodów Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach w roku 2020.

Czytaj więcej...

Dostawa armatury wodociągowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach w roku 2020

Dostawa armatury wodociągowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach w roku 2020

Czytaj więcej...

PRZETARG - Budowa przepompowni ścieków wraz z komorą krat przy ul. Kasztanowej w Grzebienisku na terenie działki 332/20 i 332/

Budowa przepompowni ścieków wraz z komorą krat przy ul. Kasztanowej w Grzebienisku na terenie działki 332/20 i 332/   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiar robót dla oferentów SIWZ - przepompownia Projekt przepompowni Projekt umowy Zmiana ogłoszenia 28.03.19 Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze najk

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - przepompownia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Przedmiar robót dla oferentów SIWZ - przepompownia Projekt przepompowni Projekt umowy Pytanie do przetargu 12.03.2019 Zmiana ogłoszenia 13.03.2019 Odpowiedź na pismo 13.03.2019 ----- Protokół otwarcia ofert Unieważnienie przetargu

Czytaj więcej...

Zakup oleju napędowego, etyliny, gazu, Adblue i innych olejów do samochodów Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach w roku 2019

Ogłoszenie o przetargu SIWZ Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Udzielenie zamówienia paliwa

Czytaj więcej...

Dostawa armatury wodociągowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach w roku 2019

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 Informacja z otwarcia ofert armatura Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty armatura 2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia armatura

Czytaj więcej...

Budowa przepompowni ścieków wraz z komorą krat przy ul. Kasztanowej w Grzebienisku na terenie działki 332/20 i 332/17

Budowa przepompowni ścieków wraz z komorą krat przy ul. Kasztanowej w Grzebienisku na terenie działki 332/20 i 332/17

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu na budowę przepompowni w Grzebienisku

Ogłoszenie o zamówieniu na budowę przepompowni w Grzebienisku

Czytaj więcej...

Dostawa armatury wodociągowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach w roku 2018

Dostawa armatury wodociągowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach w roku 2018Ogłoszenie SIWZ Załącznik Informacja z otwarcia ofert - armatura 2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - armatura 2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  

Czytaj więcej...

Zakup oleju napędowego, etyliny, gazu, Adblue i innych olejów do samochodów Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach w roku 2018

Zakup oleju napędowego, etyliny, gazu, Adblue i innych olejów do samochodów Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach  w roku 2018 Ogłoszenie SIWZ Informacja z otwarcia ofert - paliwa 2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - paliwa 2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Czytaj więcej...

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy w 2017 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy w 2017 r.

Czytaj więcej...