Woda

Teren gminy zaopatrywany jest w wodę produkowaną w 3 stacjach wodociągowych, które zostały, zmodernizowane w ostatnich latach: w Dusznikach, Kunowie i Sarbii. Stacje te wydobywają wodę ze studni głębinowych (60-80 m głebokości) i po uzdatnieniu na naturalnych filtrach żwirowych tłoczą do sieci wodociągowych ze stałym ciśnieniem.

Zaletą takiego systemu uzdatniania wody jest wykorzystywanie w tym procesie jedynie naturalnych metod - nie stosuje się żadnych metod chemicznych. Zminimalizowano również dawkowanie środka dezynfekującego wodę - woda chlorowana jest jedynie podczas planowego płukania i dezynfekcji wodociągów lub w sytuacji zagrożenia skażeniem bakteryjnym. Omawiane stacje wyposażone są w agregaty pradotwórcze, co pozwala na zapewnienie ciągłości ich pracy.

Wszystko to powoduje, że dostarczana odbiorcom woda jest dobrej jakości - z nawiązką spełnia rygorystyczne normy sanitarne, a jej skład chemiczny i smak jest powodem do zadowolenia dla służb wodociągowych.

System wodociągowy na terenie gminy Duszniki liczy (wraz z przyłączami) ponad 250 km. Zaopatruje on w wodę 1,8 tys. odbiorców, co daje niemal 100 % zwodociągowanie.