Zamówienia sektorowe

Zapytanie ofertowe na dostawę flokulantów na Oczyszczalnie w Dusznikach i Grzebienisku w roku 2024.

Zapytanie ofertowe na dostawę flokulantów na Oczyszczalnie w Dusznikach i Grzebienisku w roku 2024.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe na dostawę związku o nazwie podchloryn sodu, przeznaczonego do chlorowania wody uzdatnionej w roku 2024.

Zapytanie ofertowe na dostawę związku o nazwie podchloryn sodu, przeznaczonego do chlorowania wody uzdatnionej w roku 2024.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe na pobór i wykonanie badań wody, ścieków, osadów, odpadów w roku 2024

Zapytanie ofertowe na pobór i wykonanie badań wody, ścieków, osadów, odpadów w roku 2024

Czytaj więcej...

Zaproszenie do składania ofert na zakup pompy próżniowej BUSCH R5 RA 0255 D

Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach zaprasza do składania ofert na zakup pompy próżniowej BUSCH R5 RA 0255 D. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku.

Czytaj więcej...

Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 08 01 pochodzącego z Oczyszczalni Ścieków w Dusznikach

Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 08 01 pochodzącego z Oczyszczalni Ścieków w Dusznikach

Czytaj więcej...

Zakup licencji na oprogramowanie do zdalnego odczytu wodomierzy.

Zakup licencji na oprogramowanie do zdalnego odczytu wodomierzy.

Czytaj więcej...

Wykonanie przeglądu stanu instalacji elektrycznej i piorunochronnej obiektów zarządzanych przez KZB

Wykonanie przeglądu stanu instalacji elektrycznej i piorunochronnej obiektów zarządzanych przez KZB

Czytaj więcej...

Wykonanie przeglądu stanu technicznego obiektów zarządzanych przez KZB – kontrola roczna i pięcioletnia.

Wykonanie przeglądu stanu technicznego obiektów zarządzanych przez KZB – kontrola roczna i pięcioletnia.

Czytaj więcej...

4.01.2023 - Dostawa związku o nazwie Podchloryn sodu, który jest przeznaczony do chlorowania wody uzdatnionej. w 2023 roku

4.01.2023 - Dostawa związku o nazwie Podchloryn sodu, który jest przeznaczony do chlorowania wody uzdatnionej. w 2023 roku Zapytanie ofertoweZałącznik nr 1 - Formularz OfertowyZałącznik nr 2 - Projektowane postanowienia umowyZałącznik nr 3 - Klauzula informacyjna odnośnie ochrony danych osobowych Informacja o kwocie przeznaczonej na realiz

Czytaj więcej...

Dostawa flokulantów z transportem na oczyszczalnie w Dusznikach i Grzebienisku w 2023 roku

Dostawa flokulantów z transportem na oczyszczalnie w Dusznikach i Grzebienisku w 2023 roku Zapytanie ofertoweZałącznik nr 1 - Formularz OfertowyZałącznik nr 2 - Projektowane postanowienie umowyZałącznik nr 3 - Klauzula informacyjna odnośnie ochrony danych osobowych Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację Informacja z otwarcia ofer

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym pn.: „Wynajem koparko-ładowarki bez operatora”

Komunalny Zakład Budżetowy ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem Koparko-ładowarki, bez operatora do prac wodociągowo-kanalizacyjnych wykonywanych przez KZB. Zapytanie ofertoweZałącznik nr 1 - Formularz OfertowyZałącznik nr 2 - Dokument WydaniaZałącznik nr 3 - Klauzula informacyjna odnośnie ochrony danych osobowychInformacja o kwocie przeznaczonej

Czytaj więcej...

Dostawa związku o nazwie podchloryn sodu, przeznaczonego do chlorowania wody uzdatnionej w 2023 roku

Dostawa związku o nazwie podchloryn sodu, przeznaczonego do chlorowania wody uzdatnionej w 2023 roku

Czytaj więcej...

09.12.2022 – Pobór i wykonanie badań wody, ścieków, osadów, odpadów w roku 2023

09.12.2022 – Pobór i wykonanie badań wody, ścieków, osadów, odpadów w roku 2023

Czytaj więcej...

Pobór i wykonanie badań wody, ścieków, osadów, odpadów w roku 2023. 30.11.2022

Ogłoszenie przetargoweZałącznik nr 1 - Punkty poboru próbekZałącznik nr 2 - Projektowane postanowienia umowyZałącznik nr 3 - Formularz OfertowyZałącznik nr 4 - Kosztorys Cenowy Odpowiedzi na pytania ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO Unieważnienie zapytania ofertowego  

Czytaj więcej...

Pobór i wykonanie badań wody, ścieków, osadów, odpadów w roku 2023

Pobór i wykonanie badań wody, ścieków, osadów, odpadów w roku 2023.

Czytaj więcej...