Praca

Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku

INKASENT

 

GŁÓWNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • regularne odczyty wskazań wodomierzy u odbiorców z terenu Gminy Duszniki
 • wystawianie faktur elektronicznych
 • dostarczanie korespondencji odbiorcom
 • wymiana i plombowanie wodomierzy
 • przygotowanie raportów i zestawień, współpraca z innymi działami KZB
 • nadzór nad legalnością wodomierzy oraz ich prawidłową eksploatacją,
 • zapobieganie oraz eliminowanie nielegalnych poborów wody i zrzutu ścieków

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe
 • gotowości do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych,
 • samodzielności, sumienności, dokładności oraz rzetelności, kultury osobistej,
 • czynne prawo jazdy kat. B,
 • brak ograniczeń zdrowotnych do pracy fizycznej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • cieszenie się nieposzlakowaną opinią
 • dobra organizacja czasu pracy, dokładność, odporność na stres,
 • znajomość topograficzna terenu Gminy
 • znajomość obsługi urządzeń komputerowych (tablet, drukarka)
 • komunikatywność

 

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie w wymiarze całego etatu na podstawie umowy o pracę,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji, zakresu obowiązków i wyników pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • współpracę z profesjonalnym zespołem ludzi,
 • szkolenia specjalistyczne.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • CV,
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy,

 

DOKUMENTY APLIKACYJNE (cv, list motywacyjny) prosimy składać:

 • w siedzibie Zakładu lub
 • przesłać listownie na adres: Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach

ul. Szamotulska 16,  64-550 Duszniki

 

Termin składania dokumentów do dnia 21 marca 2024 roku.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego”

 

Wszystkie osoby, które złożą swoje dokumenty aplikacyjne informujemy, że w celu ustalenia terminów rozmów kwalifikacyjnych kontaktować będziemy się z wybranymi kandydatami telefonicznie.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane, a ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone.


Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku

KONSERWATOR OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

GŁÓWNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Udział w zapewnieniu prawidłowego przebiegu procesu technologicznego oczyszczania ścieków dostarczonych do oczyszczalni,
 • Obsługa, konserwacja i przegląd maszyn i urządzeń zainstalowanych na terenie obsługiwanych obiektów,
 • Monitorowanie przebiegu parametrów jakości mediów i procesu technologicznego,
 • Podejmowanie doraźnych działań w przypadku usterek i awarii oraz ich usuwanie,
 • Prowadzenie zapisów w książkach raportów i sporządzanie raportów,
 • współdziałanie w usuwaniu awarii,

        WYMAGANIA:

 • wykształcenie min. zasadnicze zawodowe,
 • minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe przy obsłudze urządzeń przemysłowych,
 • możliwość przyuczenia do zawodu,
 • gotowość do pracy w zmianowym systemie czasu pracy,
 • praktyczna znajomość technologii oczyszczania ścieków przemysłowych,
 • wiedza nt. zasad eksploatacji systemów oczyszczania, pompowania oraz sterowania w zakładach oczyszczania ścieków,
 • umiejętność obsługi komputera w stopniu średnim,
 • zdolność do relokacji do miejsca pracy,
 • mile widziane uprawnienia SEP,
 • mile widziane umiejętność odczytywania dokumentacji technicznej,
 • mile widziane Prawo jazdy kat. B+E i C

  OFERUJEMY:
 • zatrudnienie w wymiarze całego etatu na podstawie umowy o pracę,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji, zakresu obowiązków i wyników pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • współpracę z profesjonalnym zespołem ludzi,
 • szkolenia specjalistyczne.

        WYMAGANE DOKUMENTY:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • CV,
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy,

DOKUMENTY APLIKACYJNE (cv, list motywacyjny) prosimy składać:

 • w siedzibie Zakładu lub
 • przesłać listownie na adres: Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach ul. Szamotulska 16,  64-550 Duszniki
 • przesłać za pomocą skrzynki elektronicznej na adres: kzb@duszniki.eu

  Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę
  na przetwarzanie przez Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego”

  Wszystkie osoby, które złożą swoje dokumenty aplikacyjne informujemy, że w celu ustalenia terminów rozmów kwalifikacyjnych kontaktować będziemy się z wybranymi kandydatami telefonicznie.

  Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane, a ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku

MONTER INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ

GŁÓWNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Wykonywanie prac montażowych, eksploatacyjnych, remontowych, konserwacyjnych i porządkowych na sieciach wodociągowych i/lub stacjach uzdatniania wody,
 • Usuwanie awarii wodociągowych na sieciach i na uzbrojeniu wodociągowym,
 • Obsługa maszyn i urządzeń związana z zakresem wykonywanej pracy,
 • Bieżąca kontrola, konserwacja oraz remonty obsługiwanych urządzeń,
 • Utrzymywanie czystości w obiektach oraz pielęgnacja zieleni na terenie obiektu,

  WYMAGANIA:
 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe - preferowane kierunki: instalacyjny w branży sanitarnej lub mechaniczny,
 • ogólna znajomość zagadnień z zakresu instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • czynne prawo jazdy kat. B,
 • brak ograniczeń zdrowotnych do pracy fizycznej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • dobra organizacja czasu pracy, dokładność, odporność na stres,
 • mile widziane umiejętność odczytywania dokumentacji technicznej,
 • mile widziane uprawnienia SEP gr. I E
 • mile widziane Prawo jazdy kat. B+E i C
 • dużym atutem będą uprawnienia na koparkoładowarki,

  OFERUJEMY:
 • zatrudnienie w wymiarze całego etatu na podstawie umowy o pracę,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji, zakresu obowiązków i wyników pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • współpracę z profesjonalnym zespołem ludzi,
 • szkolenia specjalistyczne.

  WYMAGANE DOKUMENTY:
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • CV,
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy,

  DOKUMENTY APLIKACYJNE (cv, list motywacyjny) prosimy składać:
 • w siedzibie Zakładu lub
 • przesłać listownie na adres: Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach ul. Szamotulska 16,  64-550 Duszniki
 • przesłać za pomocą skrzynki elektronicznej na adres: kzb@duszniki.eu

  Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego”

  Wszystkie osoby, które złożą swoje dokumenty aplikacyjne informujemy, że w celu ustalenia terminów rozmów kwalifikacyjnych kontaktować będziemy się z wybranymi kandydatami telefonicznie.

  Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane, a ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone.


Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku

OPERATOR STACJI UZDATNIANIA WODY

GŁÓWNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • utrzymywanie w pełnej sprawności obiektów technologicznych i urządzeń Stacji Uzdatniania Wody,
 • obsługa urządzeń Stacji Uzdatniania Wody,
 • bieżąca kontrola, konserwacja oraz remonty obsługiwanych urządzeń,
 • prowadzenie rejestrów z pracy urządzeń,
 • utrzymywanie czystości w obiektach oraz pielęgnacja zieleni na terenie obiektu,

  WYMAGANIA:
 • wykształcenia min. zasadnicze zawodowe, kierunek: urządzenia sanitarne, mechaniczne lub pokrewne,
 • zaangażowanie, samodzielność, umiejętności pracy w zespole, dyspozycyjność,
 • mile widziana znajomość z zakresu ochrony środowiska, prawa wodnego,
 • prawo jazdy kat. B (mile widziane prawo jazdy kat. B + E, C, T),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, zaangażowanie,

  OFERUJEMY:
 • zatrudnienie w wymiarze całego etatu na podstawie umowy o pracę,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji, zakresu obowiązków i wyników pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • współpracę z profesjonalnym zespołem ludzi,
 • szkolenia specjalistyczne.

  WYMAGANE DOKUMENTY:
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • CV,
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy,

  DOKUMENTY APLIKACYJNE (cv, list motywacyjny) prosimy składać:
 • w siedzibie Zakładu lub
 • przesłać listownie na adres: Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach ul. Szamotulska 16,  64-550 Duszniki
 • przesłać za pomocą skrzynki elektronicznej na adres: kzb@duszniki.eu

  Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego”
   
  Wszystkie osoby, które złożą swoje dokumenty aplikacyjne informujemy, że w celu ustalenia terminów rozmów kwalifikacyjnych kontaktować będziemy się z wybranymi kandydatami telefonicznie.

  Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane, a ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone.