Stacja uzdatniania wody w Dusznikach

Wydajność średnia dobowa: 884 m3/d
Obszar zasilania: Chełminko, Duszniki, Niewierz, Zakrzewko.
Stacja zmodernizowana w 2001 r.