Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 08 01 pochodzącego z Oczyszczalni Ścieków w Dusznikach

Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach ogłasza zapytanie ofertowe na „Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 08 01 pochodzącego z Oczyszczalni Ścieków w Dusznikach”

Postępowanie prowadzone jest na stronie Platformazakupowa.pl