Dostawa armatury wodociągowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach w roku 2020

Dostawa armatury wodociągowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach w roku 2020.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik

Informacja z otwarcia ofert

Omyłki rachunkowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia