Dostawa związku podchlorynu sodu przeznaczonego do chlorowania wody uzdatnionej w 2022 roku.

Dostawa związku podchlorynu sodu przeznaczonego do chlorowania wody uzdatnionej w 2022 roku.

Załącznik

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty