Zakup oleju napędowego, etyliny, gazu, Adblue i innych olejów do samochodów Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach w roku 2018

Zakup oleju napędowego, etyliny, gazu, Adblue i innych olejów do samochodów Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach  w roku 2018

Ogłoszenie

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert - paliwa 2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - paliwa 2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia