Zakup oleju napędowego, etyliny, gazu, Adblue i innych olejów do samochodów Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach w roku 2019

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia paliwa