Zakup oleju napędowego, etyliny, gazu, Adblue i innych olejów do samochodów Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach w roku 2020

Zakup oleju napędowego, etyliny, gazu, Adblue i innych olejów do samochodów Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach  w roku 2020

Ogłoszenie

SIWZ

Zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na dostawę paliw

Odpowiedź dotycząca pisma

Informacja z otwarcia

Omyłki rachunkowe

Zgoda

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia