Zakup oleju napędowego, etyliny, gazu, Adblue i innych olejów do samochodów Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach w roku 2021.

Zakup oleju napędowego, etyliny, gazu, Adblue i innych olejów do samochodów Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach w roku 2021.

Ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pismo Orlen 01_12_20

Odpowiedź Orlen 01_12_20

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia